Publikationer

CFCS Logo

CFCS Trusselsvurdering for energisektoren

Trusselsvurderingen er rettet til energisektoren og særligt til de myndigheder og organisationer, der deltager i udmøntningen af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

CFCS Logo

Sikring af industrielle kontrolsystemer

Vejledning fra Center for Cybersikkerhed om sikring af industrielle kontrolsystemer.

Regeringens Cybersikkerhedsstrategi

National cybersikkerheds-strategi 2022-2024

National strategi
for cyber- og informationssikkerhed 2022-24

Energisektorens Cybersikkerhedsstrategi

Energisektorens cybersikkerheds-strategi

Cyber- og informations- sikkerhedsstrategi for energisektorerne

Årsrapport for EnergiCERT 2020

EnergiCERTs offentlige årsrapport for 2020

Bogen om EnergiCERT

Beskrivelse af EnergiCERT og hvad vi leverer til vores medlemmer

Årsrapport for EnergiCERT 2021

EnergiCERTs offentlige årsrapport for 2021

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra EnergiCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.