Medarbejdere

Om EnergiCERT

Hvem er vi

Søren Maigaard

Søren er direktør og varetager foreningens og medlemmernes overordnede interesser. 

Kenneth Jørgensen

Kenneth er analytiker og arbejder med netværksmonitorering og incident response

Carsten Andersen

Carsten er analytiker og arbejder med netværksmonitorering og specifikt netværkssensorer.

Lisbeth Bergholt

Lisbeth sikrer, at de tekniske ydelser akkompagneres af relevante processer og vejledninger samt kører EnergiCERTs uddannelsesprogram

Trine Utoft

Trine koordinerer EnergiCERTs aktiviteter samt har den daglige sparring med vores
medlemmer.

Alicja Janicką

Alicja er Threat Intelligence analytiker og arbejder med EnergiCERTs ydelser i relation til trusselsvurderinger

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra EnergiCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.