Medarbejdere

Om EnergiCERT

Hvem er vi

Søren

Søren Maigaard

Søren er direktør og varetager foreningens og medlemmernes overordnede interesser. 

Kenneth

Kenneth Jørgensen

Kenneth er analytiker og arbejder med netværksmonitorering og incident response

Carsten

Carsten Andersen

Carsten er analytiker og arbejder med netværksmonitorering og specifikt netværkssensorer.

Lisbeth

Lisbeth Bergholt

Lisbeth sikrer, at de tekniske ydelser akkompagneres af relevante processer og vejledninger samt kører EnergiCERTs uddannelsesprogram

Trine

Trine Utoft

Trine koordinerer EnergiCERTs aktiviteter samt har den daglige sparring med vores
medlemmer.

Alicja

Alicja Janicka

Alicja er Threat Intelligence analytiker og arbejder med EnergiCERTs ydelser i relation til trusselsvurderinger

Martin

Martin Popp Fredslund

Martin har ansvaret for vores OT-Lab og er underviser på vores kurser. 

Kasper Lundgreen

Kaspers fokus er på vores  netværkssensorer.

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra EnergiCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.