Sammen styrker vi den cybersikkerheden i dansk, kritisk infrastruktur

Det aktuelle trusselsbillede

Senest opdateret den 4/10-2022

EnergiCERTs trusselsniveau den 5/10 er BLÅ.

• Der er en generel risiko for alvorlig hackingaktivitet malware eller anden ondsindet aktivitet. 

• Der er potentiale for skadelige cyberaktiviteter, men EnergiCERT ser ikke cyberaktiviteter blandt medlemmerne, som kan forventes at give anledning til påvirkning af kritisk infrastruktur. 

• Den geopolitiske situation – specielt omkring gasrørledninger – medfører en øget risiko for brug af cyberangreb i relation til krigen i Ukraine. Det er dog vores vurdering, at disse angreb vil være ”mere af det samme” – det vil sige DDoS og ransomwareangreb, som har en høj grad af troværdig benægtelse og en lav chance for at påvirke kritisk infrastruktur. 

• Vi ser i vores sensornetværk ikke ændrede angrebsmønstre eller en øget aktivitet mod de danske energi- og forsyningsselskaber, ligesom vi ikke har indikationer fra vores internationale samarbejdspartnere på, at det er tilfældet i andre lande. 

• Det er vores vurdering, at mange selskaber i sektoren har en god beskyttelse i forhold til de nuværende angrebsmetoder, hvilket betyder, at risikoen for at blive ramt er relativt lav.

OM OS

EnergiCERT er de kritiske sektorers cybersikkerhedscenter.

EnergiCERT er en væsentlig del af sektorer­ nes forsvar mod cybertrusler. Vi er med til at opdage og håndtere, når den kritiske infrastruktur udsættes for cyberangreb, og det er hos os, den afgørende viden som kan forebygge det næste angreb, opbygges og deles.

Vi varetager blandt andet monitoreringen af de virksomheder i sektorerne, som er tilsluttet vores omfattende sensornetværk. Via sensornetværket monitorerer vi inter­nettrafikken med henblik på at opdage cyberangreb mod dansk, kritisk infrastruk­ tur.

EnergiCERT er en non­profit forening ejet og finansieret af danske selskaber inden­ for kritisk infrasrtuktur. Vi samarbejder med Europas andre CERT’er og er med i en række cybersikkerhedsorganisationer som gør, at vi har stor viden om truslerne mod kritisk infrastruktur.

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra EnergiCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.