Sammen styrker vi den danske energisektors cybersikkerhed

om os

EnergiCERT

EnergiCERT er stiftet af brancheforeningerne Dansk Fjernvarme, Dansk Energi samt den danske TSO Energinet.
EnergiCERT er en non-profit forening hvis medlemmer er forsyningsvirksomheder indenfor energisektoren i Danmark.
Finansieringen og bestyrelsesposterne er ligeligt fordelt mellem de tre stiftende organisationer.  

Formål

CERT

Foreningens formål er at løfte sektorens cyber – og informationssikkerhedsniveau, og støtte sektoren i at agere professionelt mod cybertruslen

Med EnergiCERT skabes der en enhed der giver medlemmerne adgang til en bred samling af kompetencer, yder vejledning og sikrer videndeling. Samtidig skabes en enhed til opretholdelse af en sektorspecifik CERT i henhold til Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne.

FORMÅL

Foreningens formål er at løfte sektorens cyber – og informationssikkerhedsniveau, og støtte sektoren i at agere professionelt mod cybertruslen.

CERT

Med EnergiCERT skabes der en enhed der giver medlemmerne adgang til en bred samling af kompetencer, yder vejledning og sikrer videndeling. Samtidig skabes en enhed til opretholdelse af en sektorspecifik CERT i henhold til Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne.

Historik

EnergiCERT er etableret på baggrund af regeringens cybersikkerhedsstrategi.

2018

Regeringens Cybersikkerhedsstrategi

2019

Arbejdet med EnergiCERT starter.

April 2020

EnergiCERT stiftes som forening den 30/4

Aug 2020

EnergiCERT etableres i Kolding

Okt 2020

Første ydelse leveres

Hvis du som virksomhed ønsker at modtage ydelser fra EnergiCERT skal der underskrives en tilslutningsaftale.

Det er en frivillig, men forpligtende aftale hvor begge parter forpligter sig til at hjælpe med at højne cybersikkerheden i energisektoren.